සිංහාභිෂේක 2018

සිංහාභිෂේක 2018

සිරිධම්ම විද්‍යාලයීය නව ශිෂ්‍ය නායක නායිකා මඬුල්ල සඳහා නිල ලාංචන පැළදවීමේ උත්සවය පසුගියදා අභිමානවත් ලෙස සිරිධම්ම විද්‍යාලයීය ලයනල් එදිරිසිංහ ශ්‍රවනාගාරයේදී පවත්වන ලදී. නිල ලාංචන පැළඳි අනාගත නායක නායිකා දූ දරු සැමට සිරිධම් මෑණියන්ගෙන් සුභාසිංශන මෙසේ ඉදිරිපත්...
ලෝහිත උත්තම පූජා 2018

ලෝහිත උත්තම පූජා 2018

සිරිධම්ම විද්‍යාලයීය උසස්පෙළ විද්‍යා අංශය විසින් වාර්ෂිකව සංවිධානය කරනු ලබන ලෝහිත උත්තම පූජා ලේ දන් දීමේ කඳවුර, මෙවරත් සාර්ථක ලෙස පවත්වනු...